Modeller av autoklav – Vad skiljer dem åt?

Det går att hitta en autoklav för under tusenlappen, och de för över 50 000 kr. Självklart speglar även det funktioner mellan de olika modellerna. Genom att ställa ett tiotal modeller mot varandra hos en av Sveriges största återförsäljare visas ett flertal skillnader.

Liter

För en tatuerare är behovet inte större än en autoklav på ca en liter. Där ryms ett enstaka instrument och sällan finns stort behov av att mycket snabbt kunna genomföra desinfektion.

På ett sjukhus brukar det däremot förekomma betydligt större modeller. En autoklav kanske ska användas av en hel avdelning och används regelbundet flera gånger per dag. Storleken är därmed en tydlig faktor som avgör priset.

  • Lastvikt

Utöver liter finns även en gräns för maxvikt samt maxlängd på de instrument som steriliseras i en autoklav.

Garanti

Alla modeller som säljs har garanti. Men garantin kan vara mer eller mindre omfattande. Är det enbart fabriksgaranti i tre år eller är det livstidsgaranti på vissa funktioner/delar? Det finns exempel de med livstidsgaranti på värmeelementet.

En del återförsäljare erbjuder även förlängd garanti mot en viss kostnad. Utöver den garanti som följer med produkten från början kan exempelvis 24 extra månader vara inkluderade.

Vikt

Vikt har ihop med storlek men det kan även variera mellan autoklaver med samma literkapacitet. Detta är framförallt viktigt vid behov av att kunna förflytta dem snabbt och lätt.

Manual

För högst säkerhet är det viktigt med en manual på det språk som användarna hanterar. Generellt följer det med manual på ett par olika språk.

Termisk skrivare

Köps en mer avancerad autoklav går det att hitta modeller med inbyggd termisk skrivare. Här är det även vanligt att modellen har flera olika program och att dessa styrs via en pekskärm på modellen.

Autoklav med B eller N betäckning

  • B

En autoklav med betäckningen B är den mest kompletta och kan användas vid mer kompliceras sterilisering och diskdesinfektor. Dessa modeller kan exempelvis användas om sterilisering ska ske av porösa produkter (främst textilier). Detsamma gäller om produkten är ihålig.

Denna modell har även ytterligare en fördel. Det går nämligen att sterilisera instrument som ligger inuti en sterilpåse trots att påsen är försluten. Vissa återförsäljare anger att dessa modeller rekommenderas för exempelvis tandläkare och läkarmottagningar.

  • N

N innebär därmed en enklare autoklav med färre funktioner – och ett lägre pris. Betäckningen anger att det som kan steriliseras är Naked Solid Products. Det betyder att produkterna som läggs i denna modell måste vara solida och inte får ligga en förpackning. Det går därmed inte heller att sterilisera produkter med håligheter.

Tanken är inte här att produkten ska förvaras någon längre tid innan den används. Det kan därmed vara ett bra alternativ hos en frisör som inom kort kommer använda saxarna osv. Samma återförsäljare anger ytterligare exempel då dessa modeller används, så som i fotvårdssalonger och skönhetssalonger.

Serviceavtal

Riktigt stora modeller kan säljas med serviceavtal. Det betyder att det i priset ingår att autoklaven kontrolleras exempelvis en gång per år. Upptäcks det beläggningar kan detta putsas bort. Detta är ingrepp som aldrig bör utföras av personer utan passande utbildning.