Farorna med att jobba som elektriker

Farorna som kan komma med elektrikeryrket varierar med typen av arbete som utförs. Klart är att yrket i alla fall är förenat med vissa risker. Tillsammans med till exempel brandmän, yrkesförare och metallarbete är det ett av de lite farligare jobben man kan ha. Förbättringar kring de anställdas säkerhet görs kontinuerligt, och det blir bara säkrare och säkrare att vara elektriker. Men fortfarande kan det finnas vissa faror man måste vara medveten om.

Risker

Det finns en anledning till att det finns väldigt många regler kring elarbeten. Det är till exempel väldigt mycket du inte får göra själv i hemmet. Gör du vissa elarbeten själv i hemmet, till exempel i samband med en renovering, kan det vara förenat med livsfara.

Stötrisken

Den största risken som en elektriker måste hantera är den att få en stöt. Att jobba med elektriker sollentuna / stockholm kretsar och el åtta timmar om dagen gör att man under lång sikt kan utsättas för en del riskfyllda situationer. Ofta när någon får en stöt på arbetet är det på grund av slarv, antingen av elektrikern i fråga eller någon kollega.

Arbete på hög höjd

Något annat som gör yrket riskfyllt är att många arbetar på hög höjd. Till exempel kan man behöva vistas på tak eller klättra upp i höga stolpar. Den här risken delas med många andra yrken och även kring höghöjdsarbete finns många regler.

Tung utrustning

Som nämnt i inledningen av den här texten varierar riskerna beroende på hur och var man arbetar. En del elektriker arbetar med väldigt tung utrustning. Förutom risken att göra illa sig när tunga och otympliga saker skall hanteras, är belastningsskador inte att förglömma. Det är inte ovanligt att man arbetar i obekväma positioner under lång tid.

Minimera skaderiskerna

Av förklarliga skäl är det viktigt att man följer gällande regler och bestämmelser kring hur arbetet ska utföras. Det här är det första steget för att kraftigt minimera risken för en olyckshändelse. Givetvis finns alltid den mänskliga faktorn, och misstag kan göras, men en elektriker som lägger stor vikt vid detta löper betydligt mindre risk att skadas under arbetstid.

Därtill är det viktigt att man säger något när ett missförhållande upptäcks. Säkerheten förbättras delvis genom att anställda rapporterar om potentiella faror. Andra saker en anställd kan göra på jobbet för att förbättra säkerheten är bland annat följande:

  • Lyfta med knäna – och inte med ryggen.
  • Veta när hjälp behöver efterfrågas
  • Använda verktyg enligt tillverkarens rekommendationer
  • Ha brandsäkerhet i åtanke. Finns brandsläckare eller brandfilt nära? Var är närmsta nödutgång? Och så vidare.
  • Använda, underhålla och förvara personlig skyddsutrustning enligt tillverkarens rekommendationer.
  • Lyssna på arbetsgivaren och särskilda säkerhetsregler som företaget förmedlar.

Något annat som är viktigt är att inte slita ut sig. Visst kan man bli trött fysiskt, vilket inte heller är optimalt, men det är den mentala tröttheten som skapar störst fara. En del elektriker kan ta på sig extra jobb på kväller och helger vid sidan av ett heltidsjobb på dagarna. Att kunna känna efter och veta när man inte kan arbeta säkert är en viktig nyckel till säkerhet på arbetet.