Inriktningar som elektriker

Serviceelektriker, industrielektriker eller elmontör? För den som arbetar med el finns det många olika inriktningar. Man kan även bli elingenjör, men där är det kanske inte riktigt samma praktiska arbete som de tre ovannämnda elektrikerna utför. Beroende på vilken inriktning man har valt kan lön, arbetsuppgifter och arbetsplats variera.

Industrielektriker

Som industrielektriker är man normalt anställd på el-avdelningen hos en större industri, eller så kan man jobba för en elfirma som gör jobb åt olika industriella verksamheter. Som elektriker i det här området arbetar man med såväl låg- som högspänning. Ofta utgörs en industrielektrikers arbetsdagar till stor del av att reparera och underhålla maskiner samt automatiska anläggningar.

Serviceelektriker

En serviceelektriker jobbar mycket med ombyggnationer, felsökningar och reparationer av olika sorters elektriska anläggningar och installationer. Det är dessa elektriker som brukar jobba hos privatpersoner och hos kontor. Ringer du en elektriker till företaget, eller om du har problem med något elrelaterat i hemmet, är det normalt en serviceelektriker som kommer och felsöker.

En serviceelektriker och elarbetare i kungsbacka jobbar mycket med ritningar, då det är ett viktigt underlag för deras arbetsuppgifter. Ska man felsöka en maskin eller en installation behöver man se en ritning. Har man inte det, kan felsökningen ta väldigt, väldigt lång tid.

Elmontör

En elmontör är ofta en elektriker som klarat av lärlingsperioden, men som ännu inte är fullbetald. Det man monterar är oftast kretskort, kablar i elektroniska produkter samt komponenter av olika slag. Jobbar man inom elkraft sätter man samman delar samt bygger elkraftstekniska apparater och maskiner. Ett exempel på detta är när en elmontör gör i ordning en elcentral och monterar ihop de komponenter som ska finnas där.

Sammanfattningsvis kan man säga att en elmontör främst arbetar med att underhålla, reparera och montera elektriska anläggningar samt maskiner av olika slag. Det är inte ovanligt att de också arbetar med att montera enklare elinstallationer. Det ska dock nämnas att det finns en ganska stor variation i vad en elmontör gör. De finns i olika branscher och kan ha ganska skilda arbetsuppgifter, beroende på bransch.

Samma grundutbildning

Gemensamt för industrielektriker, elmontörer och serviceelektriker är att de har samma grundutbildning. Den som vill behöver alltså inte bestämma sig tidigt för vilket område man vill jobba inom. I och med att det inte krävs en specifik utbildning, utöver grundutbildningen och lärlingsperioden alltså, finns alltså möjligheter att pröva på de olika arbetsområdena.

Vägen till jobb för många elektriker göteborg är genom gymnasieskolan, och då El- och energiprogrammet, med inriktning elteknik. Efter att ha genomgått den gymnasiala delen av utbildningen, och fått godkänt, väntar en lärlingsperiod på ungefär ett år. Året man gör som lärling är sällan särskilt bra betalt, men å andra sidan vägs det upp senare av att elektriker tjänar mer än många andra jämförbara yrkesgrupper, med lika långa utbildningar.

Innan man ger sig in i yrket är det bra att veta att det kan vara tufft, både psykiskt och fysiskt. Många anser dock att de positiva sidorna väger upp de negativa. Idag finns mängder av elektriker i Sverige som trivs utmärkt med sina jobb.