Anlita hantverkare och minska risken för vattenskada

Om du väljer att göra stora delar av din badrumsrenovering själv kan du spara stora summor. Att anlita hantverkare är verkligen inte gratis: Men samtidigt visar statistik att risken för kommande vattenskador minskar avsevärt om auktoriserade hantverkare gör en badrumsrenovering mot att man som ”glad amatör” gör det. Med otur kanske du inte ens får ut något från försäkringen.
Ett extremt litet fel i en badrumsrenovering kan innebära en fuktskada långt efter att renoveringen är klar. Det är därför det är så extremt viktigt att man följer de byggregler som finns och använder kvalitetssäkrade produkter. Men även om man är noga är risken att man gör något litet fel relativt stort. Det visar inte minst en undersökning av försäkringsbolaget Folksam från 2015.
I ett pressmeddelande från 2016 framgår att Folksam anser att 25 % av alla golvbrunnar är felinstallerade. Ser man däremot enbart på de golvbrunnar som installerats av en GVK-auktoriserat byggföretag är siffran betydligt lägre för badrum och pris för renovering i stockholm. De som väljer att ta denna hjälp, när en badrumsrenovering ska genomföras, minskar risken för felaktigheter till 5 %.
Nu måste inte en felinstallerad golvbrunn absolut resultera i fuktskador men är en produkt inte i hög kvalité, eller installeras fel, ökar risken avsevärt. Ser man på statistiken från Folksam så ökar alltså risken betydligt om man väljer att göra sin badrumsrenovering själv.

Liknande resultat av andra
Ett liknande resultat kommer Gar-bo fram till, vilket nämns om i samma artikel. När Folksam anser att det handlar om 25 % anser Gar-bo att det handlar om 33 %. Det är fortfarande långt över den siffra som uppstår när auktoriserad personal tar hand om renoveringen.
När GVK gjorde en stickprovskontroll på renoverings som utförts av auktoriserad personal var resultatet att 5 % inte var helt korrekta. Hälften var felaktiga och hälften hade någon avvikelse.
Här ska tilläggas att GVK enbart undersökte badrum som genomförts av auktoriserad personal medan Folksam undersökte ett tvärsnitt. Det som däremot inte framgår i Folksams undersökning är hur många av de undersökta badrummen som var renoverade av privatpersoner och hur många som renoverats av företag. Detta skulle på ett tydligare sätt visa på företagens kompetens.
Men oavsett hur man mäter så ligger ”hemmafixarna” högt gällande andelen vattenskador. Att renovera i hemmet kan både vara roligt och ekonomiskt – men man bör välja vilka renoveringar som ska göras själv och vad man bör anlita proffs för.

Därför bör hantverkare anlitas
• Minskar risken för felaktigheter
Som statistiken visar ovan är det betydligt fler som gör badrumsrenovering själv som får fuktskador. Detta om man jämför mot de som anlitat en auktoriserad firma.
• Garanti
Har du ett företag hos dig som gör din badrumsrenovering har du (ska alltid ha) garanti på utfört jobb. Skulle en vattenskada uppstå inom garantitiden kan det innebära att företaget får åtgärda detta utan att du behöver betala något extra.
• Högre värde på bostaden
Efter att ett företag gjort en badrumsrenovering ger de alltid ett våtrumsintyg. Detta åtminstone om de är seriösa och har auktorisering för badrumsrenoveringar i uddevalla. Detta intyg visar på att renovering skett korrekt m.m. Därmed vet köparna av huset att det inte någon fuskrenovering inte skett.