Att vara medlem i Elektrikerna

Elektrikerna, eller Svenska Elektrikerförbundet, är en fackorganisation för elektriker. En majoritet av verksamma elektriker i landet är med i facket. Som med alla förbund är syftet att organisera arbetare för att stärka villkoren på marknaden. Mer specifikt har man arbetat för, och arbetar fortfarande, med att förbättra bland annat följande områden:

 

 • Goda anställningsvillkor
 • Högre löner
 • Bättre Ob-ersättning
 • Bättre restidsersättningar
 • Bättre arbetstider
 • Säkrare arbetsmiljö
 • Försäkringar

 

Det här är områden som förbundet arbetar för ska förbättras för elektriker på lilla essingen. Som medlem bidrar man inte bara till detta, utan har även tillgång till ett antal olika förmåner. Hit hör till exempel att få kvalificerad rådgivning och hjälp med förhandling gällande löner och annat som rör arbetet. Det ges också juridisk hjälp om en konflikt på arbetsplatsen skulle uppstå.

 

Något annat som följer med ett medlemskap är möjligheten att gå fackliga utbildningar. Kurserna ska då kunna deltas i på betald arbetstid, dessutom. Det här gäller inte bara Elektrikerna, utan så brukar det se ut.

 

Försäkringar

I kollektivavtalet har man förhandlat fram ett antal olika försäkringar. Bland annat dessa:

 

 • AGB står för försäkring om avgångsbidrag och innebär att du kan få ersättning om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.
 • AGS står för Avtalsgruppsjukförsäkring, som kan ge kompletterande ersättning till sjukpenningen som fås från Försäkringskassan vid sjukdom.
 • Avtalspension är en tjänstepension och den del av pensionen som ditt kollektivavtal ger dig rätt att få.
 • TFA står för trygghetsförsäkring vid arbetsskada och skall ge ersättning vid skador i arbetet. Försäkringen täcker vid olycksfall på arbetsplatsen, olycksfall på vägen från eller till en arbetsplats samt vid arbetssjukdom.
 • TGL står för Tjänstegrupplivförsäkring och syftar till att stödja din familj ekonomiskt vid dödsfall.
 • PBF/FPT. Dessa förkortningar står för Föräldrapenningtillägg och ger extra pengar mot avtalspensionen. Dessutom får man mer i handen när man får föräldrapenning från Försäkringskassan.

Andra förmåner och fördelar med ett medlemskap i förbundet

Ovan har en rad olika fördelar och förmåner nämnts med ett medlemskap för elektriker i stockholm i förbundet, eller det kollektivavtal som förbundet har förhandlat fram. Det finns dock fler. Till exempel:

 

 • Hemförsäkring. Även hemförsäkring är något som ges vid ett medlemskap i förbundet.
 • Juridisk hjälp. Som nämnt i inledningen kan du få juridisk hjälp om en tvist eller konflikt skulle uppstå med din arbetsgivare. Du kan dock även få hjälp med de vanligaste områdena i privatlivet.

Ett medlemskap kostar 19 kronor per tusenlapp – eller 1,9 % av lönen.