Inriktningar som elektriker

Serviceelektriker, industrielektriker eller elmontör? För den som arbetar med el finns det många olika inriktningar. Man kan även bli elingenjör, men där är det kanske inte riktigt samma praktiska arbete som de tre ovannämnda elektrikerna utför. Beroende på vilken inriktning man har valt kan lön, arbetsuppgifter och arbetsplats variera.

Industrielektriker

Som industrielektriker är man normalt anställd på el-avdelningen hos en större industri, eller så kan man jobba för en elfirma som gör jobb åt olika industriella verksamheter. Som elektriker i det här området arbetar man med såväl låg- som högspänning. Ofta utgörs en industrielektrikers arbetsdagar till stor del av att reparera och underhålla maskiner samt automatiska anläggningar.

Serviceelektriker

En serviceelektriker jobbar mycket med ombyggnationer, felsökningar och reparationer av olika sorters elektriska anläggningar och installationer. Det är dessa elektriker som brukar jobba hos privatpersoner och hos kontor. Ringer du en elektriker till företaget, eller om du har problem med något elrelaterat i hemmet, är det normalt en serviceelektriker som kommer och felsöker.

En serviceelektriker jobbar mycket med ritningar, då det är ett viktigt underlag för deras arbetsuppgifter. Ska man felsöka en maskin eller en installation behöver man se en ritning. Har man inte det, kan felsökningen ta väldigt, väldigt lång tid.

Elmontör

En elmontör är ofta en elektriker som klarat av lärlingsperioden, men som ännu inte är fullbetald. Det man monterar är oftast kretskort, kablar i elektroniska produkter samt komponenter av olika slag. Jobbar man inom elkraft sätter man samman delar samt bygger elkraftstekniska apparater och maskiner. Ett exempel på detta är när en elmontör gör i ordning en elcentral och monterar ihop de komponenter som ska finnas där.

Sammanfattningsvis kan man säga att en elmontör främst arbetar med att underhålla, reparera och montera elektriska anläggningar samt maskiner av olika slag. Det är inte ovanligt att de också arbetar med att montera enklare elinstallationer. Det ska dock nämnas att det finns en ganska stor variation i vad en elmontör gör. De finns i olika branscher och kan ha ganska skilda arbetsuppgifter, beroende på bransch.

Samma grundutbildning

Gemensamt för industrielektriker, elmontörer och serviceelektriker är att de har samma grundutbildning. Den som vill behöver alltså inte bestämma sig tidigt för vilket område man vill jobba inom. I och med att det inte krävs en specifik utbildning, utöver grundutbildningen och lärlingsperioden alltså, finns alltså möjligheter att pröva på de olika arbetsområdena.

Vägen till jobb för många elektriker göteborg är genom gymnasieskolan, och då El- och energiprogrammet, med inriktning elteknik. Efter att ha genomgått den gymnasiala delen av utbildningen, och fått godkänt, väntar en lärlingsperiod på ungefär ett år. Året man gör som lärling är sällan särskilt bra betalt, men å andra sidan vägs det upp senare av att elektriker tjänar mer än många andra jämförbara yrkesgrupper, med lika långa utbildningar.

Innan man ger sig in i yrket är det bra att veta att det kan vara tufft, både psykiskt och fysiskt. Många anser dock att de positiva sidorna väger upp de negativa. Idag finns mängder av elektriker i Sverige som trivs utmärkt med sina jobb.

Read More

Anlita hantverkare och minska risken för vattenskada

Om du väljer att göra stora delar av din badrumsrenovering själv kan du spara stora summor. Att anlita hantverkare är verkligen inte gratis: Men samtidigt visar statistik att risken för kommande vattenskador minskar avsevärt om auktoriserade hantverkare gör en badrumsrenovering mot att man som ”glad amatör” gör det. Med otur kanske du inte ens får ut något från försäkringen.
Ett extremt litet fel i en badrumsrenovering kan innebära en fuktskada långt efter att renoveringen är klar. Det är därför det är så extremt viktigt att man följer de byggregler som finns och använder kvalitetssäkrade produkter. Men även om man är noga är risken att man gör något litet fel relativt stort. Det visar inte minst en undersökning av försäkringsbolaget Folksam från 2015.
I ett pressmeddelande från 2016 framgår att Folksam anser att 25 % av alla golvbrunnar är felinstallerade. Ser man däremot enbart på de golvbrunnar som installerats av en GVK-auktoriserat byggföretag är siffran betydligt lägre för badrum och pris för renovering i stockholm. De som väljer att ta denna hjälp, när en badrumsrenovering ska genomföras, minskar risken för felaktigheter till 5 %.
Nu måste inte en felinstallerad golvbrunn absolut resultera i fuktskador men är en produkt inte i hög kvalité, eller installeras fel, ökar risken avsevärt. Ser man på statistiken från Folksam så ökar alltså risken betydligt om man väljer att göra sin badrumsrenovering själv.

Liknande resultat av andra
Ett liknande resultat kommer Gar-bo fram till, vilket nämns om i samma artikel. När Folksam anser att det handlar om 25 % anser Gar-bo att det handlar om 33 %. Det är fortfarande långt över den siffra som uppstår när auktoriserad personal tar hand om renoveringen.
När GVK gjorde en stickprovskontroll på renoverings som utförts av auktoriserad personal var resultatet att 5 % inte var helt korrekta. Hälften var felaktiga och hälften hade någon avvikelse.
Här ska tilläggas att GVK enbart undersökte badrum som genomförts av auktoriserad personal medan Folksam undersökte ett tvärsnitt. Det som däremot inte framgår i Folksams undersökning är hur många av de undersökta badrummen som var renoverade av privatpersoner och hur många som renoverats av företag. Detta skulle på ett tydligare sätt visa på företagens kompetens.
Men oavsett hur man mäter så ligger ”hemmafixarna” högt gällande andelen vattenskador. Att renovera i hemmet kan både vara roligt och ekonomiskt – men man bör välja vilka renoveringar som ska göras själv och vad man bör anlita proffs för.

Därför bör hantverkare anlitas
• Minskar risken för felaktigheter
Som statistiken visar ovan är det betydligt fler som gör badrumsrenovering själv som får fuktskador. Detta om man jämför mot de som anlitat en auktoriserad firma.
• Garanti
Har du ett företag hos dig som gör din badrumsrenovering har du (ska alltid ha) garanti på utfört jobb. Skulle en vattenskada uppstå inom garantitiden kan det innebära att företaget får åtgärda detta utan att du behöver betala något extra.
• Högre värde på bostaden
Efter att ett företag gjort en badrumsrenovering ger de alltid ett våtrumsintyg. Detta åtminstone om de är seriösa och har auktorisering. Detta intyg visar på att renovering skett korrekt m.m. Därmed vet köparna av huset att det inte någon fuskrenovering inte skett.

Read More

Renovera badrum i bostadsrätt – Visst har du tänkt på att …

Bor du i bostadsrätt och vill göra en större badrumsrenovering? Har du koll på vem du bör kontakta, vilka försäkringar som gäller och vilka ekonomiska bidrag du kan få? Eftersom föreningen äger bostaden (du äger rätten att bo där) så är det stora skillnader mot att göra en badrumsrenovering i en villa.

  1. Golvbrunnen är gränsen

I en bostadsrätt är du som boende ansvarig för vissa delar av bostaden medan föreningen är ansvarig för andra delar. Generellt kan man säga att gränsen går vid golvbrunnen. Du är därmed ansvarig för kakel, klinkers, tätskikt m.m. De rör som är inbyggda i fastigheten från början är däremot föreningens ansvar. På så vis möts de två ansvarsområdena precis vid golvbrunnen.

Ska golvbrunnen flyttas bör man även fråga om föreningen eller medlemmen ska betala detta. Är det ett hus som är byggt på 70-talet eller 80-talet är golvbrunnen av äldre modell. De golvbrunnar som finns behöver inte bytas ut men om en badrumsrenovering sker måste även brunnen bytas. Detta är därmed något som föreningen kan vara med och betala för.

  1. Försäkringar

Som bostadsrättsinnehavare bör du ha en hemförsäkring samt bostadsrättstillägg. Det finns däremot föreningar som har tecknat försäkring där detta tillägg ingår för alla medlemmar. Därmed behöver man inte själv teckna bostadsrättstillägget för renovera och badrumsrenovering. Hör med styrelsen vad som gäller och kom ihåg att tillägget behövs oavsett om du tänkt renovera eller inte.

  1. Är stambyte på G?

Kontrollera även med styrelsen är stambyte är planerat. Om du gör en badrumsrenovering och får ett lyxigt badrum så kan hela renoveringen behöva göras om när stambytet genomförs. Visserligen ska föreningen då återställa badrummet men det sker då oftast till en standardnivå. Man kan alltså inte förvänta sig få exakt lika som tidigare.

Vad kan man göra för att minska riskerna?

Genom att kontakta styrelsen i föreningen, långt innan man kör igång med sin badrumsrenovering, kan man hitta lösningar och ha dialog kring otydliga frågor. Det är en av de viktigaste punkterna. En annan är enbart anlita auktoriserade företag.

I det fall auktoriserade hantverkare gör en badrumsrenovering lämnas alltid ett våtrumsintyg som bevisar vilket arbete som utförts, av vem och när. Ett intyg som därmed kan överlämnas om bostaden säljs och som intygar att hantverkarna följt gällande byggregler inom branschen.

Skulle det trots allt bli en vattenskada så innebär detta våtrumsintyg att ansvaret hamnar på det företag som genomfört denna badrumsrenovering. Ansvaret hamnar alltså inte på dig som ägare om oturen skulle vara framme.

Var även alltid försiktig med det ytskikt som finns i ditt badrum. Allt för många får onödiga vattenskador efter att ha borrat hål i kaklet för att sätta upp krokar. Självklart kan man borra i kaklet och sätta upp hyllor, krokar m.m. men de som är ovana kan göra detta på fel sätt och ge fukten möjlighet att tränga sig in. Be de hantverkare som gör renovering i badrummet att även sätta upp krokarna – då sker det med större sannolikhet bättre. De jobbar trots allt med att skapa säkra fuktspärrar hela dagarna.

Read More

Farorna med att jobba som elektriker

Farorna som kan komma med elektrikeryrket varierar med typen av arbete som utförs. Klart är att yrket i alla fall är förenat med vissa risker. Tillsammans med till exempel brandmän, yrkesförare och metallarbete är det ett av de lite farligare jobben man kan ha. Förbättringar kring de anställdas säkerhet görs kontinuerligt, och det blir bara säkrare och säkrare att vara elektriker. Men fortfarande kan det finnas vissa faror man måste vara medveten om.

Risker

Det finns en anledning till att det finns väldigt många regler kring elarbeten. Det är till exempel väldigt mycket du inte får göra själv i hemmet. Gör du vissa elarbeten själv i hemmet, till exempel i samband med en renovering, kan det vara förenat med livsfara.

Stötrisken

Den största risken som en elektriker måste hantera är den att få en stöt. Att jobba med elektriker sollentuna / stockholm kretsar och el åtta timmar om dagen gör att man under lång sikt kan utsättas för en del riskfyllda situationer. Ofta när någon får en stöt på arbetet är det på grund av slarv, antingen av elektrikern i fråga eller någon kollega.

Arbete på hög höjd

Något annat som gör yrket riskfyllt är att många arbetar på hög höjd. Till exempel kan man behöva vistas på tak eller klättra upp i höga stolpar. Den här risken delas med många andra yrken och även kring höghöjdsarbete finns många regler.

Tung utrustning

Som nämnt i inledningen av den här texten varierar riskerna beroende på hur och var man arbetar. En del elektriker arbetar med väldigt tung utrustning. Förutom risken att göra illa sig när tunga och otympliga saker skall hanteras, är belastningsskador inte att förglömma. Det är inte ovanligt att man arbetar i obekväma positioner under lång tid.

Minimera skaderiskerna

Av förklarliga skäl är det viktigt att man följer gällande regler och bestämmelser kring hur arbetet ska utföras. Det här är det första steget för att kraftigt minimera risken för en olyckshändelse. Givetvis finns alltid den mänskliga faktorn, och misstag kan göras, men en elektriker som lägger stor vikt vid detta löper betydligt mindre risk att skadas under arbetstid.

Därtill är det viktigt att man säger något när ett missförhållande upptäcks. Säkerheten förbättras delvis genom att anställda rapporterar om potentiella faror. Andra saker en anställd kan göra på jobbet för att förbättra säkerheten är bland annat följande:

  • Lyfta med knäna – och inte med ryggen.
  • Veta när hjälp behöver efterfrågas
  • Använda verktyg enligt tillverkarens rekommendationer
  • Ha brandsäkerhet i åtanke. Finns brandsläckare eller brandfilt nära? Var är närmsta nödutgång? Och så vidare.
  • Använda, underhålla och förvara personlig skyddsutrustning enligt tillverkarens rekommendationer.
  • Lyssna på arbetsgivaren och särskilda säkerhetsregler som företaget förmedlar.

Något annat som är viktigt är att inte slita ut sig. Visst kan man bli trött fysiskt, vilket inte heller är optimalt, men det är den mentala tröttheten som skapar störst fara. En del elektriker kan ta på sig extra jobb på kväller och helger vid sidan av ett heltidsjobb på dagarna. Att kunna känna efter och veta när man inte kan arbeta säkert är en viktig nyckel till säkerhet på arbetet.

Read More

Så hittar du ett fruset rör i din bostad

Eftersom den svenska vintern vanligtvis är en särskilt kylig årstid, bör det inte komma som en överraskning när du upptäcker att ett rör har frusit. Men vet du hur du går tillväga för att hitta ett potentiellt fruset rör i din bostad? Du behöver inte din rörmokares hjälp för att göra detta, utan med hjälp av nedanstående tips kan du snabbt och enkelt hitta frusna rör.

Hitta det frusna röret och inspektera det

Det första steget är att använda sig av uteslutningsmetoden. Med hjälp av denna metod kan du avgöra var i din bostad som det frusna röret kan tänkas befinna sig. Sätt på alla vattenkranar i bostaden för att se vilka som inte levererar vatten. Om problemet är begränsat till ett enskilt rum, kommer den rörsektion som har frusit befinna sig mellan huvudröret och ett mindre rör. Om inget av rören på övervåningen fungerar, beror detta på att röret har frusit i korsningen mellan de bägge våningarna.

Om inga vattenkranar i din bostad fungerar, är det istället huvudröret som har frusit. Detta är ofta beläget någonstans utanpå bostaden med rörmokarengöteborg.se – rörläggare, där det är svårt att skydda det mot det bistra klimatet. Du kan dock be din rörmokare om tips på hur du bättre kan skydda röret mot köld.

Därefter tar du dig en titt på det frusna röret. Finns det kondens på det? I sådana fall kan du ha upptäckt källan till problemet. Ibland är allt du behöver göra att känna på röret för att se om det är kallare än de intilliggande rören.

Åtgärda ett fruset rör

Hur fixar man som hemmafixare ett fruset rör? Din rörmokare gör detta på samma sätt som du skulle göra med allt annat som har frusit, nämligen att försöka värma upp det igen. För att detta ska fungera behöver du en elektrisk värmedyna eller en handduk som du har blött med varmt vatten. Låt kranen rinna så du kan se när röret börjar värmas upp.

Vad du än gör, bör du inte använda en värmekälla direkt på röret. Vi rekommenderar inte att du använder en blåslampa, tändare eller någonting liknande på röret. anledningen till detta är att röret då kan överhettas och explodera, och därmed orsaka skada på såväl dig som din omgivning.

Om du inte har tid eller lust att utföra dessa åtgärder, kan du med fördel låta din rörmokare söka igenom bostaden efter frusna rör och värma upp dessa.

Read More

När du behöver en rörmokare, pronto!

När olyckan har varit framme och man fått stopp i avloppet är det viktigt att man får tag på en rörmokare som kan vara på plats så snabbt som möjligt. Har man riktig otur och låter ett stoppat avlopp stå länge så kan det börja läcka uppåt och då får man en riktig röra att ta hand om. Det är ju inte så trevliga saker som finns i avloppet allt som oftast, om det inte bara är tjejer som bor i huset så klart. Då är det ju bara marshmallows och regnbågar i avloppet och en läcka blir bara till en enhörningsfest. Men i den här artikeln antar vi att det även bor herrar i huset och att det är slam i avloppet – så hur får man snabbt tag på en rörmokare?

Jag brukar använda mig av Google för att leta rörmokare

Det finns oftast många duktiga rörmokare i krokarna där man bor och det skall inte vara några problem att hitta en som kan komma ut och hjälpa en med spolning av avlopp. Att få stopp i avloppet kan hända vem som helst, det behöver inte nödvändigtvis betyda att man har gjort något fel, många hus har gamla och smala rör och då blir det lätt stopp – även om man har varit noga med att inte spola ner sådant man inte skall spola ner.

De flesta rörmokarna har jour dygnet runt

Nästan alla större rörfirmor har jour dygnet runt, så det är egentligen bara att leta upp en bra rörfirma på nätet och ringa upp dem – när som helst. Även om du får stopp i avloppet mitt i natten så skall det inte vara några problem. Inom ett par timmar bör du ha en rörmokare på plats som löser problemet. Det kanske känns lite obekvämt att ringa och väcka en rörmokare mitt i natten, de flesta går nog och lägger sig en stund även när de har jour, men så är det ibland. Har man valt ett yrke som involverar natt-jour så får man helt enkelt ge sig ut och spola avlopp mitt i natten.å ointe nödvändigtvis betyda attrer har jour dygnet runt, se skall spola ner.

Sättt stopp – även över inte nödvändigtvis betyda att allt är kört!

Read More